Przyłącze wodociągowe

Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy przyłącze wodociągowe jest to „odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym”. W świetle ustawy zatem przyłącza stanowią własność odbiorcy usług.

Darowizna w rodzinie

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Konieczność jego zapłacenia zniechęca często do przekazywania majątku tym sposobem. Podatek ten bowiem jest stosunkowo wysoki, jego stawki wahają się od 3 do 20% od części darowizny, która przekracza […]

Banki o frankowiczach

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego bardzo ważne pytania, które odnoszą się do kwestii rozliczeń pomiędzy frankowiczem i bankiem, w sytuacji sądowego stwierdzenia nieważność umowy kredytowej. PYTANIE 1 Czy w przypadku:a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty […]