Banki o frankowiczach

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego bardzo ważne pytania, które odnoszą się do kwestii rozliczeń pomiędzy frankowiczem i bankiem, w sytuacji sądowego stwierdzenia nieważność umowy kredytowej. PYTANIE 1 Czy w przypadku:a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty […]